Zehra Koz Aile Sağlığı Merkezi

Vizyonumuz

 • Kendi iç eğitimlerimizle Aile Sağlığı Merkezimizin kalitesini yükseltmektir.
 • Sevgi, akıl, dostluk ve gayretle davranan nitelikli bir kadroyla içinde bulunduğumuz yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilmektir.
 • Çağdaş insan anlayışı ile yenilikleri hizmetlerimize aktarmak, çağı yakalamaktır.
 • Bilimi en güncel hali ile kullanmaktır.
 • Hizmet verdiğimiz kişileri kendimiz gören anlayış ile onlara sağlıklı bir yaşam sunmaktır.
 • Sağlığı vazgeçilmez bir insan hakkı olarak görmek ve bağlı bulunduğumuz bireylerin tüm sağlık sorumluluğunu üstlenmektir.

Misyonumuz

 • Zehra Koz Aile Sağlığı Merkezi’nden sağlık hizmeti almak için başvuran tüm hastalarımıza din, dil, ırk, cinsiyet ve sosyoekonomik sınıf farkı gözetmeksizin, hasta ve sağlık personelinin haklarına saygılı, etik kurallara bağlı, hizmeti sunan ve alan arasındaki iletişimi sağlam temellerle kurmaktır.
 • Aile Sağlığı Merkezimiz'den Hizmet alan kişileri çeşitli iletişim kanallarıyla ve bire bir sağlık konusunda bilgilendiren bir hizmeti sunabilmektir.
 • Koruyucu sağlık hizmetlerini titizlikle sunan ve bebek, gebe ve çocukların tamamının aşılarının eksiksiz bir şekilde yapılmasını sağlamaktır.
 • Gebe takipleri ile anne ve bebek ölümünü önleyebilen, istenmeyen gebelikleri doğum kontrol metotlarıyla önleyebilmektir.
 • Ayaktan tedavi ile tedavi olabilecek tüm hastalıkları ikinci basamağa göndermeden tedavi edebilmektir.
 • Hasta ve çalışan memnuniyetini sürekli hale getirmektir.
 • Kaynakları etkin ve verimli kullanmaktır.